0

آنچه باید از کلاس بدانید:

ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه

یک سیستم کامل تناسب اندام ۹۰ روزه می‌باشد
که بهترین شکل را به بدن شما در زندگی می‌بخشد،
صرفه نظر از اینکه در یک باشگاه و یا در خانه تمرین نمایید.
با جلو رفتن هفته ها، عضلات شما قوی‌تر شده،
متابولیسم شما به سرعت بالا رفته و بدن شما
مسیر سلامت و تناسب اندام پایدار را آغاز می‌کند.

FS 90 با فرهاد

  • ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه توسط فرهاد سعیدی، به صورت خصوصی برگزار می شود.
  • تعداد جلسات تمرینی در هفته ۳ نوبت به مدت ۴۵ دقیقه الی ۱ ساعت می‌باشد.
  • جلسات تمرین شامل ۶ فاز پانزده روزه ۱۵ تمرین مفرح و پر انرژی است.
  • این سری از تمرینات به کمترین میزان تجهیزات نیازمند است.
  • هر تمرین مبتنی بر زمان در ایستگاه فانکشنال ۹۰ روزه حجم بالایی از کار را در یک مقدار زمان کوتاه فشرده می سازد.
  • بدون قربانی کردن ساعات ارزشمند زندگی خود را در باشگاه، عضله بسازید، تحرک خود را افزایش دهید و وزن کم نمایید.

برای خرید و شرکت در دوره کلیک کنید:

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
فرهاد سعیدی
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
فرهاد سعیدی
۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
فرهاد سعیدی
۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
فرهاد سعیدی
۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
فرهاد سعیدی
۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
فرهاد سعیدی
بر روی نام کلاس کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید
No class hours available!