آنچه باید از کلاس بدانید:

ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه

یک سیستم کامل تناسب اندام ۹۰ روزه می‌باشد
که بهترین شکل را به بدن شما در زندگی می‌بخشد،
صرفه نظر از اینکه در یک باشگاه و یا در خانه تمرین نمایید.
با جلو رفتن هفته ها، عضلات شما قوی‌تر شده،
متابولیسم شما به سرعت بالا رفته و بدن شما
مسیر سلامت و تناسب اندام پایدار را آغاز می‌کند.

FS 90 با فرهاد

  • ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه توسط فرهاد سعیدی، به صورت خصوصی برگزار می شود.
  • تعداد جلسات تمرینی در هفته ۳ نوبت به مدت ۴۵ دقیقه الی ۱ ساعت می‌باشد.
  • جلسات تمرین شامل ۶ فاز پانزده روزه ۱۵ تمرین مفرح و پر انرژی است.
  • این سری از تمرینات به کمترین میزان تجهیزات نیازمند است.
  • هر تمرین مبتنی بر زمان در ایستگاه فانکشنال 90 روزه حجم بالایی از کار را در یک مقدار زمان کوتاه فشرده می سازد.
  • بدون قربانی کردن ساعات ارزشمند زندگی خود را در باشگاه، عضله بسازید، تحرک خود را افزایش دهید و وزن کم نمایید.

برای خرید و شرکت در دوره کلیک کنید:

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
14.00 - 15.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
14.00 - 15.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
14.00 - 15.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
14.00 - 15.00
فرهاد سعیدی
15.00 - 16.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
15.00 - 16.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
15.00 - 16.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
15.00 - 16.00
فرهاد سعیدی
16.00 - 17.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
16.00 - 17.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
16.00 - 17.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
16.00 - 17.00
فرهاد سعیدی
17.00 - 18.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
17.00 - 18.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
17.00 - 18.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
17.00 - 18.00
فرهاد سعیدی
18.00 - 19.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
18.00 - 19.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
18.00 - 19.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
18.00 - 19.00
فرهاد سعیدی
19.00 - 20.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
19.00 - 20.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
19.00 - 20.00
فرهاد سعیدی
ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
19.00 - 20.00
فرهاد سعیدی
بر روی نام کلاس کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید
No class hours available!