آنچه باید از کلاس بدانید:

تمرینات هیت و فانکشنال

تمرینات هیت و فانکشنال به صورت کلی
توانایی ورزشی را بهبود می‌بخشد.
متابولیسم را افزایش می دهد.
همچنین کاهش وزن،
استقامت عضلانی،
و افزایش توان قلبی و عروقی
بهبود تعادل خواهید داشت.

HIIT & Functional Workout با محمدصالح

  • تمرینات هیت و فانکشنال توسط محمدصالح کوچکیان، به صورت خصوصی برگزار می شود.
  • تعداد جلسات تمرینی در هفته ۳ نوبت به مدت 45 دقیقه الی 1 ساعت می‌باشد.
  • تمرکز اصلی کلاس رسیدن به اندام ایده آل در کمترین زمان
  • تمرینات با وزن بدن و وزنه به صورت ترکیبی
  • تقویت عضلات کل بدن
  • عضله سازی و چربی سوزی و افزایش ظرفیت هوازی (قلبی عروقی)
  • با استراتژی تمرینات شدید و متناوب، نیاز نیست به اندازه زمانی که با سرعت معمولی تمرین می کردید وقت بگذرانید.

برای خرید و شرکت در دوره کلیک کنید:

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
15.00 - 16.00 تمرینات هیت و فانکشنال
15.00 - 16.00
محمد صالح کوچکیان
تمرینات هیت و فانکشنال
15.00 - 16.00
محمد صالح کوچکیان
تمرینات هیت و فانکشنال
15.00 - 16.00
محمد صالح کوچکیان
16.00 - 17.00 تمرینات هیت و فانکشنال
16.00 - 17.00
محمد صالح کوچکیان
تمرینات هیت و فانکشنال
16.00 - 17.00
محمد صالح کوچکیان
تمرینات هیت و فانکشنال
16.00 - 17.00
محمد صالح کوچکیان
بر روی نام کلاس کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید
No class hours available!