دروس

باشگاه جوان (دروس)

دروس، بلوار شهرزاد، خیابان یار محمدی، کوچه ظفری، پلاک ۴

باشگاه فرصت زندگی

دروس - چهارراه کاوه - بلوار وارسته - پلاک43 - باشگاه فرصت زندگی

باشگاه ورزشی اسپینو

تهران - دروس - خیابان هدایت - نرسیده به میدان هدایت - کوچه کاوه - پلاک ٢٤ - باشگاه اسپینو - ویژه بانوان