0

کلاس های بهنام شیرازی

  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰ تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  شقایق عابدی
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  سام شجریان
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  سام شجریان
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
  سام شجریان
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰ تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
  سام شجریان
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰ تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات فانکشنال
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات فانکشنال
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  تمرینات فانکشنال
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
  شقایق عابدی
  ۱۳.۰۰ - ۱۴.۰۰
  ۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۴.۰۰ - ۱۵.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  محمد صالح کوچکیان
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  محمد صالح کوچکیان
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
  محمد صالح کوچکیان
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰ ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۱۵
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۱۵
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۰۰
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  ۱۶.۰۰ - ۱۷.۱۵
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰ بدن وحشی
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  ۱۷.۰۰ - ۱۸.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰ بدن وحشی
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۸.۰۰ - ۱۹.۰۰
  فرهاد سعیدی
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰ تمرینات فانکشنال
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  مهدی اصلانی

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  فرهاد سعیدی
  تمرینات فانکشنال
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  نوید مویدنیا

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  فرهاد سعیدی
  تمرینات فانکشنال
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  نوید مویدنیا

  ایستگاه فانکشنال‌ ۹۰ روزه
  ۱۹.۰۰ - ۲۰.۰۰
  فرهاد سعیدی
  بر روی نام کلاس کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  شنبه

  لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
  برای دریافت کد تخفیف اطلاعات خود را وارد نمایید

  آیا می خواهید کنترل زندگیتان را در دست بگیرید؟ #راهتو_پیدا_کن

  ما به همه چیز فکر کرده‌ایم تا به شما کمک کند پیشرفت کلی در هر جنبه از تناسب داشته باشید.

  با آسیابادی شروع کنید تا فوراً از مزایای برنامه های غذایی-ورزشی و کلاس های آنلاین سفارشی بهره‌مند شوید.

  لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
  برای دریافت کد تخفیف اطلاعات خود را وارد نمایید
  اینستاگرام ما را دنبال کنید
  تلفن: 09203103414