کلاس‌ های مهدی اصلانی

  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
  10.00 - 11.00 تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  10.00 - 11.00
  شقایق عابدی
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  10.00 - 11.00
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  10.00 - 11.00
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  10.00 - 11.00
  سام شجریان
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  10.00 - 11.00
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  10.00 - 11.00
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  10.00 - 11.00
  سام شجریان
  تی‌ آر‌ ایکس فانکشنال
  10.00 - 11.00
  سام شجریان
  11.00 - 12.00 تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  11.00 - 12.00
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  11.00 - 12.00
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  11.00 - 12.00
  سام شجریان
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  11.00 - 12.00
  شقایق عابدی

  بازتوانی و حرکات اصلاحی
  11.00 - 12.00
  سام شجریان
  12.00 - 13.00 تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  تمرينات فانکشنال
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  تمرينات فانکشنال
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  تمرینات بدنی تناوبی تنشی
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  تمرينات فانکشنال
  12.00 - 13.00
  شقایق عابدی
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  14.00 - 15.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  14.00 - 15.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  14.00 - 15.00
  فرهاد سعیدی
  15.00 - 16.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  15.00 - 16.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  15.00 - 16.00
  محمد صالح کوچکیان
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  15.00 - 16.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  15.00 - 16.00
  محمد صالح کوچکیان
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  15.00 - 16.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  15.00 - 16.00
  محمد صالح کوچکیان
  16.00 - 17.00 ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  16.00 - 17.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  16.00 - 17.00
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  16.00 - 17.15
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  16.00 - 17.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  16.00 - 17.00
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  16.00 - 17.15
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  16.00 - 17.00
  فرهاد سعیدی

  تمرینات هیت و فانکشنال
  16.00 - 17.00
  محمد صالح کوچکیان

  تی آر ایکس
  16.00 - 17.15
  سالومه نایبی

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  17.00 - 18.00 بدن وحشی
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  17.00 - 18.00
  فرهاد سعیدی
  18.00 - 19.00 بدن وحشی
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  بدن وحشی
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  18.00 - 19.00
  فرهاد سعیدی
  19.00 - 20.00 تمرينات فانکشنال
  19.00 - 20.00
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  19.00 - 20.00
  مهدی اصلانی

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  19.00 - 20.00
  فرهاد سعیدی
  تمرينات فانکشنال
  19.00 - 20.00
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  19.00 - 20.00
  نوید مویدنیا

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  19.00 - 20.00
  فرهاد سعیدی
  تمرينات فانکشنال
  19.00 - 20.00
  شقایق عابدی
  آمادگی جسمانی
  19.00 - 20.00
  نوید مویدنیا

  ایستگاه فانکشنال‌ 90 روزه
  19.00 - 20.00
  فرهاد سعیدی
  بر روی نام کلاس کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  شنبه

  آیا می خواهید کنترل زندگیتان را در دست بگیرید؟ #راهتو_پیدا_کن

  ما به همه چیز فکر کرده‌ایم تا به شما کمک کند پیشرفت کلی در هر جنبه از تناسب داشته باشید.

  با آسیابادی شروع کنید تا فوراً از مزایای برنامه های غذایی-ورزشی و کلاس های آنلاین سفارشی بهره‌مند شوید.