آنچه در این مقاله می خوانید

آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا


آسیابادی در این مقاله به بررسی «آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا» میپردازد.

آنچه در این مقاله می خوانید

استخوان های مچ پا

استخوان های مچ پا
استخوان های مچ پا

آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا

در مچ پا جمعا هفت استخوان وجود دارد.
به مجموع این هفت استخوان تارسال میگویند.
اسامی این هفت استخوان به شرح زیر است:

 • پاشنه
 • قاپ
 • ناوی
 • تاسی
 • میخی یک، دو و سه

انواع مفاصل مچ پا

انواع مفاصل مچ پا
انواع مفاصل مچ پا

آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا

مفصل مچ پا

مفصل مچ پا یک مفصل لولایی شکل سینوویالی است.
این مفصل باعث به وجود آمدن حرکات دورسی و پلانتارفلکشن میشود.
مفصل مچ پا بین سر انتهایی استخوان درشت نی و استخوان تشکیل میشود.

دو وظیفه مهم مفصل مچ پا به شرح زیر است:

 • تحمل سنگینی وزن بدن.
 • فراهم کردن قدرت حرکت.

مفصل ساب تالار

استخوان های پاشنه و قاپ در مفصل ساب تالار به هم متصل شده اند.
این مفصل وظیفه حرکات لغزشی و چرخشی شامل اینورشن و اورشن پا را برعهده دارد.

مفصل میانی استخوان های مچ پا

استخوان پاشنه با تاسی و استخوان قاپ با ناوی یک خط مفصلی به وجود می آورند که به آن مفصل میانی استخوان های مچ پا میگویند.
این مفصل نیز مانند مفصل ساب تالار وظیفه حرکات لغزشی و چرخشی که شامل اینورشن و اورشن است میشود.
به علاوه این مفصل در پرونیشن و سوپینیشن نقش دارد.

مفاصل بین استخوان های مچ پا

استخوان ناوی با سه استخوان میخی و استخوان تاسی با استخوان سوم میخی در مفاصل بین اسخوان های مچ پا متصل میشوند.
در این مفاصل حرکات اینورشن، اورشن، سوپینیشن و پرونیشن پا صورت میگیرد.

مفاصل بین استخوان های مچ و کف پا

سه استخوان میخی و استخوان تاسی با سر پنچ استخوان کف پا مفاصل بین استخوان های مچ و کف پا را میسازند.

عضلات مچ پا

عضلات مچ پا
عضلات مچ پا

آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا

عضلاتی که بر مفاصل مچ پا اثر میگذارند باعث استواری و استحکام مفاصل میشوند.
این عضلات همچنین در ایجاد حرکت نیز به طور قابل ملاحظه ای نقش دارند.
همه عضلاتی که بر مفاصل مچ پا اثر میگذارند در ساق پا واقع شده اند.

نکته: برخی از عضلاتی که در بخش بیرونی مچ پا قراردارند، عضلات بیرونی نام دارند.
به برخی دیگر از عضلات که در داخل پا قراردارند و فقط بر روی انگشتان عمل میکنند، عضلات داخلی میگویند.

انواع عضلات موثر بر مفصل مچ پا

عضلات قوامی (شامل عضلات ساقی قدامی، نازک نئی طرفی، بازکننده دراز انگشتان و بازکننده دراز شست پا)
عضلاتجانبی (شامل عضلات نازک نئی طویل و کوتاه)
عضلات خلفی (شامل عضلات دوقلو، نعلی، تاکننده طویل انگشتان، ساقی خلفی و تاکننده دراز شست پا)

آسیب دیدگی مچ پا

آسیب دیدگی مچ پا
آسیب دیدگی مچ پا

آسیب دیدگی و آناتومی مچ پا

بیشترین آسیب های ورزشی دراندام های تحتانی اتفاق می افتد.
شایع ترین اندام برای بروز آسیب در بدن مچ پا است.
مچ پا 25 درصد کلیه آسیب های ورزشی را به خود اختصاص میدهد.

بی ثباتی مچ پا

افرادی که دچار پیچ خوردگی های مکرر مچ پا میشوند دارای بی ثباتی مچ پا هستند.

بی ثباتی مچ پا به دوصورت عملکردی و مکانیکی است.

بی ثباتی عملکردی

فرمین، تمایل پا برای پیچ خوردگی های مکرر یا خالی کردن را، بی ثباتی عملکردی تعریف کرده است.
در بی ثباتی عملکردی حرکت مفصل فراتر از کنترل ارادی فرد در محدوده فیزیولوژیک است.

بی ثباتی مکانیکی

بی ثباتی مکانیکی پدیده ای متفاوت و مجزا از بی ثباتی عملکردی است.
در عین حال، هردو آنها همزمان میتوانند وجود داشته باشند.
بی ثباتی مکانیکی به حرکت مفصل فراتر از محدوده فیزیولوژیک طبیعی گفته میشود.

جلوگیری از آسیب دیدگی مچ پا

تحقیقات مختلف در این زمینه به ما نشان میدهد بهترین راه های جلوگیری از آسیب دیدگی مچ پا به شرح زیر است:

 • تمرینات تعادلی
 • تمرینات عصبی – عضلانی با استفاده از تخته تعادل
 • تمرینات قدرتی
 • تمرینات پلایومتریک
 • تمرینات ثبات مرکزی

توجه: هدف از این تمرینات بهبود عملکرد عصبی-عضلانی و همچنین اصلاح کینتیک و کینماتیک مفصل مچ پا میباشد.