آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع آجیل


جدول کالری انواع آجیل

ماده غذایی مقدار کالری
بادام بو داده  ۱۰۰گرم۶۰۰
بادام خام  ۱۰۰گرم۵۷۸
بادام زمینی  ۱۰۰گرم۵۸۶
بادام هندی  ۱۰۰گرم۵۷۴
گردو  ۱۰۰گرم۶۵۴
بلوط خام  ۱۰۰گرم۲۲۴
آجیل برزیلی  ۱۰۰گرم۶۵۶
کره بادام زمینی  ۱۰۰گرم۵۸۸
بذر کتان خام  ۱۰۰گرم۵۳۴
دانه گلرنگ خشک شده  ۱۰۰گرم۵۱۷
کره کنجد  ۱۰۰گرم۵۹۲
کشمش  ۱۰۰گرم۳۲۵
پسته بو داده  ۱۰۰گرم۵۶۸
تخمه کدو حلوایی  ۱۰۰گرم۵۲۲
فندق  ۶۶عدد۶۶۴
کنجد  ۱۰۰گرم۵۷۴
تخمه آفتابگردان خشک شده  ۱۰۰گرم۵۷۰
ماکادامیا خام  ۱۰۰گرم۷۱۸
کره بادام هندی  ۱۰۰گرم۵۸۷
کره تخم آفتاب گردان  ۱۰۰گرم۵۷۹
تخم خشخاش  ۱۰۰گرم۶۲۵
کره بادام  ۱۰۰گرم۶۳۳
دانه کنجد خشک شده  ۱۰۰گرم۶۳۱