آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع حبوبات


جدول کالری انواع حبوبات

ماده غذایی مقدار کالری
تمبر هندی  ۱۰۰ گرم۲۳۱
لوبیا چیتی پخته  ۱۰۰ گرم۱۴۳
لوبیا سبز تازه  ۱۰۰ گرم۳۱
لوبیا چشم بلبلی خام  ۱۰۰ گرم۸۵
لوبیا قرمز پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۲۷
لوبیا سفید پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۳۹
لپه پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۱۸
عدس پخته  ۱۰۰ گرم۱۱۶
باقالی تازه خام ۱۰۰ گرم۸۸
نخود پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۶۴
ماش پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۰۵
نخود فرنگی پخته  ۱۰۰ گرم۱۸
لوبیا چیتی خام  ۱۰۰ گرم۳۴۷
لوبیا سیاه پخته شده  ۱۰۰ گرم۱۳۲
لوبیا سویا خام  ۱۰۰ گرم۳۴۷
لوبیا قرمزخام  ۱۰۰ گرم۳۳۳
لوبیا سفیدخام  ۱۰۰ گرم۳۳۳
لپه خام  ۱۰۰ گرم۳۴۰
عدس خام  ۱۰۰ گرم۳۵۳
باقالی خشک  ۱۰۰ گرم۳۰۰
نخود خام  ۱۰۰ گرم۳۶۴
ماش خام  ۱۰۰ گرم۳۴۷