آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع خشکبار


جدول کالری انواع خشکبار

ماده غذاییمقدارکالری
آلو بخار۱ عدد۲۰
آلو بخار۱۰۰ گرم۲۴۰
انجیر خشک۱ عدد۲۵
برگه۱۰۰ گرم۲۴۰
برگه زردآلو۱ عدد۱۰
برگه هلو۱ عدد۳۰
توت خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
نارگیل خشک۱۰۰ گرم ۶۶۰