آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع میوه


جدول کالری انواع میوه

ماده غذاییمقدارکالری
آلبالو۱ عدد۳
آلبالو۱ لیوان۷۰
آلبالو۱۰۰ گرم۶۰
آلو زرد۱ عدد۶۰
آلو زرد۱۰۰ گرم۷۵
آلو قرمز۱۰۰ گرم۴۶
آلو قرمز متوسط۱ عدد۴۰
آلوئه‌ور۱۰۰ گرم۶۰
آناناس۱ لیوان۷۰
آناناس۱۰۰ گرم۴۸
آواکادو۱ عدد۲۵۰
آواکادو۱۰۰ گرم۱۹۰
ازگیل۱ عدد۱۰
ازگیل۱۰۰ گرم۹۰
انار۱۰۰ گرم۴۰
انار بزرگ۱ عدد۱۴۰
انار دانه شده۱ لیوان۱۲۰
انار دانه شده۱۰۰ گرم۶۵
انبه۱۰۰ گرم۶۵
انبه متوسط۱ عدد۱۳۵
انجیر۱۰۰ گرم۷۰
انجیر خشک۱۰۰ گرم۳۰۰
انجیر متوسط۱ عدد۲۵
انگور۱ لیوان۹۰
انگور سبز۱۰۰ گرم۷۰
انگور قرمز۱۰۰ گرم۷۰
به۱۰۰ گرم۳۰
به متوسط۱ عدد۷۵
پرتقال۱۰۰ گرم۳۵
پرتقال متوسط۱ عدد۷۵
تمر هندی۱ عدد۵
تمر هندی۱۰۰ گرم۲۴۰
تمشک۱ لیوان۵۵
تمشک۱۰۰ گرم۵۲
توت خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
توت سفید۱ عدد۲
توت سفید۱ لیوان۵۰
توت سفید۱۰۰ گرم۴۵
توت سیاه (شاه توت)۱ لیوان۶۰
توت سیاه (شاه توت)۱۰۰ گرم۵۰
توت فرنگی۱ لیوان۵۵
توت فرنگی۱۰۰ گرم۳۲
توت فرنگی متوسط۱ عدد۴
چاقاله بادام۱ عدد۴
چاقاله بادام۱۰۰ گرم۳۰
خربزه۱ لیوان۴۵
خربزه۱۰۰ گرم۲۵
خرم۱ عدد۲۰
خرم۱۰۰ گرم۲۸۰
خرمالو۱۰۰ گرم۶۰
خرمالوی متوسط۱ عدد۷۰
خیار۱۰۰ گرم۱۲
خیار قلمی۱ عدد۵
ریواس۱ لیوان۲۱
ریواس۱۰۰ گرم۲۱
زالزالک۱ لیوان۸۰
زالزالک۱۰۰ گرم۶۰
زردآلو۱ عدد۲۰
زردآلو۱۰۰ گرم۵۰
زغال اخته۱ عدد۱
زغال اخته۱ لیوان۸۵
زغال اخته۱۰۰ گرم۵۷
سیب۱۰۰ گرم۵۰
سیب متوسط۱ عدد۷۵
شلیل۱۰۰ گرم۶۰
شلیل متوسط۱ عدد۴۴
طالبی۱ لیوان۴۵
طالبی۱۰۰ گرم۲۵
غوره۱۰۰ گرم۳۰
کیوی۱۰۰ گرم۵۰
کیوی متوسط۱ عدد۴۰
گریپ فروت۱۰۰ گرم۳۰
گریپ فروت متوسط۱ عدد۸۰
گلابی۱۰۰ گرم۵۸
گلابی متوسط۱ عدد۸۰
گوجه سبز۱ عدد۸
گوجه سبز۱۰۰ گرم۳۰
گیلاس۱ عدد۴
گیلاس۱ لیوان۷۰
گیلاس۱۰۰ گرم۶۰
لیمو ترش۱۰۰ گرم۳۰
لیمو ترش متوسط۱ عدد۲۰
لیمو شیرین۱۰۰ گرم۳۰
لیمو شیرین متوسط۱ عدد۴۰
موز۱۰۰ گرم۷۰
موز بدون پوست۱۰۰ گرم۹۵
موز متوسط۱ عدد۱۰۰
نارگیل۱۰۰ گرم۳۵۵
نارگیل رنده شده۱ لیوان۲۵۰
نارنج۱ عدد۲۵
نارنج۱۰۰ گرم۲۰
نارنگی۱۰۰ گرم۴۵
نارنگی کوچک۱ عدد۳۵
هلو۱۰۰ گرم۴۰
هلو متوسط۱ عدد۶۰
هندوانه۱ لیوان۴۵
هندوانه۱۰۰ گرم۲۵