آنچه در این مقاله می خوانید

کاهش اشتها با تخم مرغ


آسیابادی در این مقاله، به بررسی «کاهش اشتها با تخم ‌مرغ» می‌پردازد:

تحقیقات گزارش کرده اند که با مصرف تخم مرغ در وعده صبحانه بجای شیرینی کالری بسیار کمتری به بدن می‌رساند.
چقدر کالری کمتری در ناهار مصرف میکنیم وقتی که در وعده ی صبحانه به جای شیرینی، تخم مرغ مصرف کنیم؟

هدف اصلی این موضوع کمک به مردم در رابطه با کنترل گرسنگی است.
چون گرسنگی باعث ایجاد میل به مصرف غذا می شود.

برای مقابله با گرسنگی چه میتوان کرد؟ تخم مرغ بخورید.

تخم مرغ برای کاهش وزن

تحقیقات زیادی گزارش کرده اند که مصرف تخم مرغ:

  • گرسنگی را سرکوب می‌کند
  • اشتها را کاهش می دهد
  • پروتئین با کیفیت مصرف کرده اید

در این تحقیق، محققین به گروهی از مردان صبحانه ای از تخم مرغ و شیرینی با کالری برابر(400 کالری) دادند:

  1. صبحانه ی گروه اول شامل 3 عدد تخم مرغ نیمرو و یک و نیم عدد نان تست سفید بود.
    (پروتئین 23% کربو 22% چربی 55%)
  2. صبحانه ی گروه دوم شامل 1 عدد نان شیرین، پنیر خامه ای یک و نیم قاشق غذا خوری و 6 واحد ماست کم چرب بود.
    (پروتئین 16% گربو 72% چربی 12%)

3 ساعت بعد از صبحانه ناهاری شامل بوقلون، نان سفید، پنیر آمریکایی و سیب و مایونز کم چرب به نمونه ها داده شد و به آنها گفته شد به راحتی تا زمانی که احساس سیری و رضایت کنند غذا میل کنند و مقدار مصرف آنها سنجیده شد.

مصرف تخم مرغ

گروه اول در مقایسه با گروهی که شیرینی مصرف کرده بودند 110 کالری کمتر مصرف کردند.
و همچنین طی 24 ساعت بعد گروه اول کالری کمتری را مصرف کرده بودند.

آسیابادی در این مقاله، به بررسی «کاهش اشتها با تخم ‌مرغ» می‌پردازد:

تحقیقات گزارش کرده اند که با مصرف تخم مرغ در وعده صبحانه بجای شیرینی کالری بسیار کمتری به بدن می‌رساند.
چقدر کالری کمتری در ناهار مصرف میکنیم وقتی که در وعده ی صبحانه به جای شیرینی، تخم مرغ مصرف کنیم؟

هدف اصلی این موضوع کمک به مردم در رابطه با کنترل گرسنگی است.
چون گرسنگی باعث ایجاد میل به مصرف غذا می شود.
برای مقابله با گرسنگی چه میتوان کرد؟ تخم مرغ بخورید.