آنچه در این مقاله می خوانید

گلوتامین چیست


گلوتامین چیست

گلوتامین یکی از اسید آمینه های نیمه ضروری است که به صورت وسیع در مکمل های ورزشی استفاده می شود.

با وجود اینکه گلوتامین دارای نقش های مختلف بیولوژیکی در بدن است (نقش در تکثیر سلولی، تامین انرژی، تامین گلوکز، نقش در تعادل اسید و باز بدن) عملکرد آن به عنوان یک ماده ضد خستگی در مکمل های ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

آمینو اسیدها مولکول هایی هستند که نقش های مختلفی در بدن بر عهده دارند. اصلی ترین نقش آن ها شرکت در ساختمان پروتئین هاست.

پروتئین ها برای تمام ارگان ها حیاتی هستند، آنها عملکردهای مختلف مانند: شرکت در ساختمان سلولی، حمل مواد غذایی، و مقابله با عوامل خطرناک ویروسی و باکتریایی را بر عهده دارند. مانند تمام اسید آمینه های دیگر گلوتامین در 2 فرم مختلف دی و ال وجود دارد که فرم غالب موجود در غذا و مکمل ها از نوع ال-گلوتامین است.

گلوتامین چیست

دن به طور طبیعی امکان ساخت گلوتامین را دارد، در حقیقت گلوتامین بیشترین اسید آمینه موجود در خون است. با این وجود گاهی نیاز بدن به گلوتامین بیشتر از مقداری است که بدن توانایی ساختن آن را دارد. به همین خاطر در شرایط خاصی مانند جراحت و بیماری اسید آمینه ضروری به حساب می آید و باید مقدار مورد نیاز آن از طریق مواد غذایی یا مکمل ها تامین گردد.

تأثیرات گلوتامین بر افزایش عضلات و عملکرد ورزشی

با توجه به اینکه گلوتامین یکی از واحدهای سازنده پروتئین است و بیشترین غلظت را در خون دارد تحقیقات زیادی بر روی تاثیر گلوتامین بر افزایش عضلات و عملکرد ورزشی صورت گرفته است.

در میانه های دهه 70 و 80 میلادی متابولیسم گلوتامین در طی فعالیت های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت گلوتامین بسته به زمان ورزش واکنش متفاوتی نشان می دهد به طوری که در ورزش های کوتاه مدت به دلیل آزاد شدن گلوتامین از عضلات غلظت خونی آن افزایش می یافت. اما در ورزش های بلند مدت به دلیل کافی نبودن گلوتامین ساخته شده در عضلات غلظت خونی آن هم کاهش می یافت.

گلوتامین چیست

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که مکمل گلوتامین در کاهش درد عضلانی و افزایش ریکاوری عضلانی بعد از تمرین های شدید تاثیر گذار است. محققان در یک مطالعه ثابت کردند که گلوتامین به همراه کربوهیدرات می تواند شاخص های خونی خستگی را تا دو ساعت بعد از ورزش کاهش دهد.

گلوتامین چیست
گلوتامین چیست

دوز مورد استفاده، عوارض جانبی:

با توجه به اینکه گلوتامین یک آمینواسید است که به صورت طبیعی در بدن ساخته می شود و در بسیاری از منابع غذایی وجود دارد نگرانی زیادی در مورد اثرات آن در دوز طبیعی وجود ندارد.

تخمین زده می شود که رژیم غذایی در حالت عادی شامل 2 تا 6 گرم گلوتامین باشد. البته این مقدار به شدت وابسته به نوع رژیم غذایی و منابع پروتئینی است.

گلوتامین چیست

اگر چه در مطالعات از دوزهای متنوعی از گلوتامین استفاده شده که شامل دامنه 5 تا 45 گرم در روز برای شش هفته می شود، اما نگرانی هایی در باره مصرف بیشتر از 14 گرم در روز آن وجود دارد.

در صورت شروع به استفاده از مکمل گلوتامین بهتر است از دوز 5 گرم در روز آغاز کنید.