آنچه در این مقاله می خوانید

معرفی سیستم های تمرینیآنچه در این مقاله می خوانید

معرفی سیستم های تمرینی

دوستان سلام، امروز میخوایم راجع به معرفی سیستم های تمرینی با شما صحبت کنیم

 هرمی ساده ( پیرامید ) :

معرفی سیستم های تمرینی ،این سیستم مشهورترین سیستم تمرینی می باشد . در این سیستم ، ورزشکار تا اواسط ستها مقدار وزنه را افزایش می دهد و پس از آن کاهش می دهد. در دو نقطه شروع و پایان سیستم از وزنه سبکتر و تعداد بالاتر2 استفاده می نماییم و یک بار در اوج شدت وزنه سنگین و تکرار كم اعمال میگردد.

معرفی سیستم های تمرینی
معرفی سیستم های تمرینی

معرفی سیستم تمرینی هرمی ناقص ( اینکامپلت پیرامید ) : این سیستم نیز مانند سیستم هرمی ساده می باشد ، با این تفاوت که در این سیستم ، ورزشکار تا اواسط ستها مقدار وزنه را افزایش می دهد و پس از آن کاهش می دهد ، اما دو وجه هرم کاملا با هم مشابه اجرا نمیشود . به این معنی که وجه دوم در نقطه پایان با نقطه شروع برابر نیست.

معرفی سیستم های تمرینی

معرفی سیستم های تمرینی

سیستم هرمی معکوس ساده ( ریورز پیرامید ) : در این سیستم ، ورزشکار پس از گرم کردن کامل بدن، تمرین خود را از وزنه سنگین و تعداد کم شروع نموده و در اواسط ستها وزنه را به حداقل مطلوب خود و مجددا تا وزنه سنگین ست ها را ادامه می دهیم. در این سیستم دو نقطه حداکثر با تعداد کم و یک نقطه حداقل با تعداد بالا وجود دارد.

معرفی سیستم های تمرینی

معرفی سیستم های تمرینی

ذکر این نکته بجا می باشد که این نوع تئوری و برداشت نواقص و کاستی های زیادی دارد؛ برای مثال: اگر این تئوری درست بود در باشگاه یک نفر وزن ۱۵۰ کیلویی داشت می‌بایست ۶۰۰ کیلو پرس سینه میزد. افزایش تدریجی وزنه برای رسیدن به حداکثر رشد عضلانی نتیجه ای معکوس دارد و در انتها ثمری که برای شخص دارد آسیب دیدگی و کنار رفتن همیشگی از صحنه ورزش است.

بدن انسان قابلیت بالایی در سازگار شدن با هر نوع عامل خارجی دارد. بنابراین انجام دادن صرف و تبعیت کامل از سیستم تمرینی افزاش وزنه برای افزایش حجم و پیشرفت ثمری جز ایست عضلانی به بار نخواهد داشت. تغییر مستمر فشار وارده بر عضله از تطبیق عضلات در مقابل فشار وارده ممانعت می کند و بدین ترتیب بدن را مجبور میسازد که به فشارهای مختلف پاسخ متفاوت بدهد.

بکار بستن تکنیک های تمرینی متنوع نه تن ها از یکنواختی و کسل کنندگی تمرین جلوگیری می نماید بلکه به بافت هایی که قبلاْ بصورت مستقیم و متوالی تحت فشار بودند فرصتی دوباره میدهد که با عوض شدن فشار، بازسازی و ترمیم را از سر بگیرند.(یعنی جابجا کردن سیستم تمرینی، استفاده از وزنه های سنگین و استراحت زیاد بین هر ست با سیستم تمرینی استفاده از وزنه سبک و تکنیک های متنوع و استراحت کوتاه بین هر ست).

?️:مهدی اصلانی